REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ DIVING STUDIO

1. Klient przesyła skafander na swój koszt na adres firmy wykonującej usługi.
2. Czas wykonania usługi liczony jest od kontaktu telefonicznego serwisu z klientem w momencie rozpakowania paczki ze skafandrem i przyjęcia zleconych usług.
3. Skafander powinien być przysłany czysty, suchy i w stanie umożliwiającym wykonanie usług.
4. Skafander oddany na wykonanie testu szczelności powinien być sprawny na tyle aby można było wykonać test (kompletny w kryzę, manszety, zawory itp.)
5. Elementy podlegające wymianie zazwyczaj ulegają uszkodzeniu lub niszczeniu podczas demontażu. Zostaną one zutylizowane w odpowiedni sposób.
6. W przypadku skafandrów wykonanych z trylaminatów z membraną PFTE usługi mogą być ograniczone.
7. Klient powinien zapoznać się z terminami wykonywanych usług zanim prześle skafander do serwisu.
8. Serwis nie wykonuje montażu pierścieni na manszetach i po wymianie zostaną odesłane oddzielnie.
9. Czas na wykonanie skomplikowanych usług może się wydłużyć o czym zleceniodawca zostanie poinformowany telefonicznie.
10. Na wykonane usługi i materiały udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Gwarancja nie uwzględnia uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i zaniedbań użytkownika.
11. Skafander zostanie odesłany na koszt i adres klienta po zaksięgowania wpłaty a rachunek bankowy DIVING STUDIO.
12. Opłaty za przesyłkę wg cennika przesyłek kurierskich.